Akademiet

– en bedrift er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd

R

En tryggere hverdag!

R

Mer fornøyde renholdere

R

Mer fornøyde kunder

Support Akademiet ble etablert i 2017 og har til hensikt å dyktiggjøre og utvikle våre medarbeidere. I vår bransje hersker det en tendens til å undervurdere viktigheten av kompetanseheving. Vi tror på at Support Akademiet vil gi oss store konkurransefortrinn og en mulighet til å påvirke våre konkurrenter i riktig retning.

Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra ansatte som har gjennomgått våre kurs, og ser tydelige tegn på økt motivasjon og trivsel. Alle våre kurs avsluttes med en eksamen. Ved bestått, får kursdeltaker tildelt et kompetansebevis.

Norskkurs

(150 timer)

Helt siden oppstarten har vi hatt som kundeløfte at alle våre medarbeidere snakker norsk. Som et ledd i å styrke dette løftet, tilbyr vi gratis norskkurs til alle våre ansatte som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper.

Innhold:

A – språkbruker på grunnleggende nivå

 • A1 – begynnernivå
 • A2 – elementært nivå

B – selvstendig bruker

 • B1 – mellomnivå
 • B2 – høyere mellomnivå

Grunnkurs

(4 + 4 timer)

Kurset «Profesjonelt Renhold» er et obligatorisk kurs som alle våre renholdere må igjennom ved ansettelse.

Innhold:

 • Introduksjon til renholdsyrket
 • Planlegging
 • Materialer og overflater
 • Rettigheter og plikter
 • Renholdskjemi
 • Renholdsmetoder
 • Maskiner og utstyr
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Ergonomi
 • Forebygging av helseplager
 • Kvalitet og service

Fagbrev

(160 timer)

Hvis vi skal nå målet vårt om å bli Norges fremste leverandør innen renhold, må vi også ha de beste renholderne. Hvert år skal vi gi 10 av våre renholdere fagbrev som renholdsoperatører.

Innhold:

 • Utvikling av renholdsplaner
 • Vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder
 • Risikovurdering og bruk av verneutstyr
 • Valg og bruk av utstyr
 • Kjemikalier og metoder
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Informasjon og dokumentasjon
 • Arbeidsrutiner
 • Kvalitetssikring
 • Etikk

Med mennesket i sentrum

Vi tror på at folk som har det bra på jobb, har et bedre liv. Dette skal vi bidra til ved å tilby tjenester til bedrifter med mennesket i sentrum. Dette innbærer at vi har et ansvar for våre medarbeidere. Kompentanseheving gir økt motivasjon og trivsel. 

N

Mer fornøyde renholdere

N

Mer fornøyde kunder

N

En tryggere hverdag!

Få et uforpliktende tilbud i dag!

– Vi i Cares tror på at de som har det bra på jobb, har et bedre liv. Ved å skape trivsel og sikre helse på norske arbeidsplasser, bidrar vi til et bedre samfunn.

Avdelinger

Avdeling Vestfold/ Telemark:
+47 481 18 254
Bjellandveien 24, 3172 Vear

Avdeling Buskerud/ Akershus:
+47 481 18 254
Kjellstadveien 5, 3402 Lier

Avdeling Østfold:
+47 459 76 319
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg

Avdeling Agder:
+47 902 90 295
Vige Havnevei 4, 4633 Kristiansand

Avdeling Ringerike/Hadeland:
+47 928 53 637
Kartverksveien 5, 35311 Hønefoss