Åpenhetsloven

– respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Cares har forpliktet seg til å opprettholde en høy etisk standard i vår virksomhet. I tråd med dette forventer vi at alle våre leverandører, samt deres medarbeidere, etterlever disse standardene, som omfatter ansvarlig sosial, miljømessig og etisk praksis.

Vi i Cares respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter, i samsvar med FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Vi opererer etter prinsipper for god eierstyring og tar ansvar som samfunnsborgere i alle områder hvor vi driver virksomhet. Vi forventer at våre leverandører deler disse verdiene og opptrer på samme måte.

Det er avgjørende at alle våre leverandører, samt deres underleverandører, følger disse retningslinjene. Cares forventer at leverandørene formidler og sikrer etterlevelse av disse forpliktelsene i sine egne organisasjoner og gjennom hele forsyningskjeden.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på support@cares.no

 

Få et uforpliktende tilbud i dag!

– Vi i Cares tror på at de som har det bra på jobb, har et bedre liv. Ved å skape trivsel og sikre helse på norske arbeidsplasser, bidrar vi til et bedre samfunn.

Avdelinger

Avdeling Vestfold/ Telemark:
+47 481 18 254
Bjellandveien 24, 3172 Vear

Avdeling Buskerud/ Akershus:
+47 481 18 254
Kjellstadveien 5, 3402 Lier

Avdeling Østfold:
+47 459 76 319
Herbergveien 2, 1710 Sarpsborg

Avdeling Agder:
+47 902 90 295
Vige Havnevei 4, 4633 Kristiansand

Avdeling Ringerike/Hadeland:
+47 928 53 637
Kongens Gate 10, 3510 Hønefoss